Kurumsal / Millet MektepleriYeni alfabenin kabulünden önce 1927 – 1928 yıllarında açılan 3304 halk dershanesinde 64.302 kişinin okuma – yazma öğrenip, belge alması sağlanmıştı. Bu deneme, Arap harfleri ile yaygın bir eğitim çalışmasının gerçekleştirilemeyeceğini gösterdi.

1928 Temmuz’unda Maarif Vekâletince bir halk mektebim talimatnamesi hazırlandı. Harf Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra da yeni Türk harflerini ülke genelinde halka en kısa zamanda en doğru şekilde öğretmek maçıyla sözü edilen dershaneler “ Millet Mektepleri “ adı altında yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “ Millet Mektepleri Talimatnamesi “ 11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu’nda onaylandı ve 7284 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 24 Kasım 1928’de Resmi Gazete ’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. 1 Ocak 1829’da Millet Mektepleri faaliyete başladı.

Yönetmeliğe göre daha önce okuma yazma bilsin bilmesin 16 – 30 yaş arası her Türk vatandaşının kurulacak Millet Mekteplerinde kurs görmesi zorunlu idi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bu okulların Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini üslendi. Kadın, erkek her Türk vatandaşı da bu kurumun üyesi ve yardımcı organı kabul edildi.

Adını “ Millet Mektepleri” nden alan Mektebim Okulları, kaliteli eğitimi ülkenin her köşesine ve toplumun tüm katmanlarına ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurum olarak, büyük önder Atatürk’ün çizdiği yoldan gitmeye devam edecektir.