Kurumsal

Stem Makers Fest Expo / 3. Öğretmenler Konferansındaydık!


9-10 Eylül tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde gerçekleşen STEM MAKERS FEST EXPO/3.Öğretmenler Konferansındaydık. Ortaokul- Lise Koordinatörümüz Emre Orhan konferansa "Endüstri 4.0 ve Geleceğin Eğitim Sistemleri " başlıklı bir sunumla katkı sağladı. Ayrıca Mektebim olarak konferans katılımcılarına Python, Scratch, tinkercad ve Arduino atölyesi çalışmalarını yaptık .Atölyelerimize katılımlar oldukça fazlaydı.


Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile “insansız üretim” mottosuyla geleceğimize yön veriyor. Endüstri 4.0’ın bizden beklediği teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Endüstri 4.0’ın gerçekleri; üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylerdir, bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemlerdir. Dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, lise, yükseköğretim ve yaşam boyu öğretimde olmak üzere çok geniş bir perspektifte birbirleriyle entegre ve etkileşimli olarak düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gereken bir konudur.
Bizler Mektebim olarak bu gerçeğin farkına varmış olup, Endüstri 4.0 konusunu çok önemsemekteyiz ve tüm çalışmalarımızı okulöncesinden liseye kadar bu çerçevede planlamaktayız.