Kurumsal / M-LEAD (Mektebim Leadershıp Entrepreneurshıp And Development Educatıon Model)MEKTEBİM LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

M-Lead Modeli, Mektebim’de lise düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış yenilikçi, dünya vatandaşı olma bilinci yüksek ve girişimci ruhlu öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modelidir. Model; 9, 10 ve 11. sınıflar için temel işletme, yönetim, organizasyon becerileri ve kariyer eğitimleri üzerine tasarlanan akademik içerikler ve bu içeriği destekleyici proje ve etkinliklerden oluşur.