Kurumsal / Eğitim Yaklaşımlarımız1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAKLAŞIMI: "DÜNYA BENİM OYUN ALANIM"

Mektebim, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket eder ve yaratıcı düşünceyi daima cesarenlendirir. Mektebim'in okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutar. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlemlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar.


2. İLKOKUL EĞİTİM YAKLAŞIMI: "DÜNYA BENİM KEŞİF ALANIM"

Çocuğun keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eder, öğretmenin zihinde kalıcı olmasını sağlar. Mektebim'de, çocuklardaki doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilir.


3. ORTAOKUL EĞİTİM YAKLAŞIMI: "DÜNYA BENİM PROJE ALANIM"

Ortaokulda "Dünya Benim Proje Alanım" yaklaşımını benimseyen öğrenciler, dünya vatandaşı olma yolunda çıktıkları bu yolda, hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık ederecek dersler alır. Öğrencilerin, 21. yüzyılın gerekleri olan "bilgiyi arama, değişik türdeki yazılı kaynakları okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme" gibi nitelikleri kazanarak, kendilerini gerçekleştirmeleri hedeflenir.


4. LİSE EĞİTİM YAKLAŞIMI: "DÜNYA BENİM YAŞAM ALANIM"

Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme ve sürdürebilme becerisi, yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıcak yetkinlikler olarak kabul edilir. Küresel farkındalığa sahip, ekonomi okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim'in lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınır.