Kurumsal / Psikolojik Danışmanlık Ve RehberlikBireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerin, içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerine göre sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmaları sağlanır. Akademik ve kariyer planlama çalışmaları, tercih danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve rehberlik etkinlikleri ile desteklenir.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, öğrencilere özel hazırlanmış envanterlere ek olarak, yıl boyunca öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleyici, hedef belirleme ve karar verme becerilerini geliştirici çalışmalar ile daha özgül ve daha yaratıcı yardımlar sunar.


ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ:REHBERLİK VE KOÇLUK

Koç öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini, aile – arkadaş – öğretmen ilişkisini ve sınıf içi davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Koçluk sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanır.

Yıl boyunca öğrenci, rehber öğretmeninin gözlem ve desteğine ek, koç öğretmeni tarafından da izlenir, düzenli görüşmelere davet edilir. Koç ve rehber öğretmenler eşliğinde belirli periyotlarda veli ve öğrenciye bilgi paylaşımında bulunulur.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Veli bilgilendirme sistemi; Mektebim’i ve eğitim işleyişini anlatan “Okul Başlarken” semineri ile başlar ve yıl boyunca farklı birçok başlıkta devam eder. Mektebim’deki tüm öğretmenler için önceden belirlenmiş ve yıl boyunca sabit olan veli görüşme günlerinde, branş öğretmenleriyle veliler bir araya gelir. Her dönem veli toplantılarıyla öğrencinin performansı konusunda bilgilendirmeler yapılır. Alanında uzman kişilerce çeşitli konularda (ergen iletişimi, sınav stresi vb.) veli seminerleri organize edilir. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle ulusal sınavlar (TEOG, YGS, LYS) hakkında veli seminerleri planlanır.