Kurumsal / Yabancı Dil EğitimiMektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamak da hedefler arasında yer alır. 

MEKTEBİM’DE ÇİFT YABANCI DİL: ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ

NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?
Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ?
Almanca, dünya genelinde 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dilidir. Ayrıca bilimsel makale ve internet dili olarak da dünyadaki en önemli 2. dil konumunda yer alır.

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ
Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. Mektebim'in çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşır. Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği biçimde kurgulanmış olan sistemle çocuklar, yabancı dilde öğrendikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

Mektebim Okul Öncesi Yabancı Dil Programı İçeriğindeki; 

• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Ouestion and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• Storytelling
• Acting out
• İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırır.

İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ
Mektebim'de, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış haliyle yürütülür. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yaşam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanır. Çocuklar, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özleştirebileceği program uygulamaları sayesinde yabancı dilde öğrendiklerini hafızalarında kolaylıkla tutabilirler.Yabancı dil eğitimi, ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

İlkokul Yabancı Dil Programı İçeriğinde Uygulanan Teknikler: 

• Gösteri (Demonstration)
• Soru-Cevap (Ouestion and Answer)
• Drama ve Rol Yapma (Drama and Role Play),
• Benzetim (Simulation)
• İkili Çalışmalar ve Grup Çalışmaları (Pair Work and Group Work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel Yöntem (Audio-Lingual Method)
• Görsel Yöntem (Audio-Visual Method)
• İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (Communicative Language Teaching Method)
• Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response)

Yabancı Dil Edinimini Hızlandıran Ve Kalıcı Hale Getiren Etkinlikler:
• Hikaye anlatma (Storytelling)
• Dinleme aktiviteleri (Listening Activities)
• Görsel Okuma (Visual Reading)

ORTAOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ
Mektebim’de en az bir yabancı dilde kendini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirilir. Ortaokul eğitimi boyunca İngilizce ve ikinci bir yabancı dil eğitimine devam eden öğrenciler çok yönlü bir şekilde desteklenir.
• Yabancı dil seviyesi Avrupa Dil Birliği seviyesinde tutulur,
• Dersler dijital materyallerle desteklenir,
• Cambridge sınavlarındaki başarılar devam ettirilir,
• Her kampüste uluslararası bir proje yürütülür.

LİSEDE YABANCI DİL EĞİTİMİ
Mektebim lise yabancı dil program içeriğindeki;
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Question and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• İş birlikli öğrenme yöntemi
• Communicative language teaching method gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırır.